Huisreglement

Gezondheid

  • Uw kat dient in een goede lichamelijke conditie te zijn.  Bij besmettelijke ziekte zal zij geweigerd worden.
  • Vaccinaties : uw kat dient ingeënt te zijn tegen kattenziekte en niesziekte.

             AANDACHT: Recent is NU ook inenting tegen Leucose  verplicht.

Alle vaccinaties dienen tot 2 weken voor het verblijf (tot maximaal 11 maanden voor het verblijf) gebeurd te zijn.

Bij volwassen katten dient dit jaarlijks te gebeuren. Ook kittens aanvaarden we graag maar enkel als ze hun volledig vaccinatieschema hebben gekregen (op 8 weken en 12 weken).

Uw kat dient vrij te zijn van parasieten zoals wormen en vlooien.  Ontwormen gebeurt 1à 2 keer per jaar.  Graag herhalen voor het verblijf indien dit niet gebeurde. Een behandeling voor vlooien dient te gebeuren enkele dagen voor het verblijf. Indien er zich toch wormen of vlooien tijdens het verblijf voordoen zullen wij uw poes hiervoor behandelen, op kosten van de eigenaar.

!!!!! Let op : het vaccinatieboekje dient meegebracht te worden bij het brengen van de poes en blijft in het hotel voor de duur van het verblijf. Poezen die met hun vaccinaties niet in orde zijn of die hun boekje niet bijhebben, kunnen wij niet aanvaarden !!

Als uw poes onverwacht ziek wordt, zullen wij onze dierenarts raadplegen. De gemaakte kosten zijn ten laste van de eigenaar en zullen afgerekend worden bij het afhalen van uw poes. Als bij onvoorziene omstandigheden de eigenaar of contactpersoon niet bereikbaar is, dan zal de dierenarts beslissen

Aansprakelijkheid

  • Sweet Cats is niet aansprakelijk voor door de klant of derde geleden schade, die verband houdt met een tekortkoming van Sweet Cats in de uitvoering van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanwege Sweet Cats.
  • Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Sweet Cats niet worden toegerekend, indien zij deze niet te wijten is aan haar schuld of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden.
  • In geval van onvoorziene omstandigheden zal Sweet Cats de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.
  • De klant vrijwaart Sweet Cats voor alle schade en rechtsvorderingen van derden.
  • Sweet Cats is niet aansprakelijk voor ziekte, verwonding of overlijden van de poes.

Algemeen 

  • Enkel katten uit hetzelfde gezin kunnen samengeplaatst worden.  U hebt daarbij de keuze (indien nog beschikbaar) tot een groter verblijf door het onderling aanpassen van de rennen.
  • Normale verzorging is inbegrepen in de prijs

Als voeding bieden wij o.a. Delcon aan en is uiteraard prijs inbegrepen. Als uw poes speciale of andere voeding nodig heeft, mag u die gerust meebrengen.

Wij proberen zo goed mogelijk te gemoed te komen aan de gewoonten van het beestje.