Tarieven

Prijzen

Door algemene kostenverhogingen en de recente verfraaiingswerken in de buitenrennen (terrasje en kunstgras) zullen de prijzen per dag aangepast worden. De prijs wordt berekend op basis van het aantal dagen. Bij afhalen van de poes voor 12u wordt deze dag niet meer aangerekend, bij afhalen na 12u wel.

Buitenren :

  • 1 poes : 13 euro per dag
  • 2 poezen : 20 euro per dag
  • 3 poezen : 28 euro per dag
binnenren :
  • 1 poes : 12 euro per dag
  • 2 poezen : 19 euro per dag
  • 3 poezen : 27 euro per dag

om het evenwicht tss een lang en kort verblijf meer in verhouding te brengen, vragen we voor een verblijf van 1 tot en met 2 dagen een bijkomend forfetair bedrag van 10 euro (buitenren) en 9 euro (binnenren).

Reservering en betalingsvoorwaarden

Bij reservatie vragen wij om binnen de 7 dagen een voorschot van 30% te betalen. De overige 70% dient contant betaald te worden bij brengen (wij beschikken niet over bankcontact!). Eventueel gemaakte kosten (bv dierenarts) zullen bij af- halen verrekend worden. Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd worden ook af- gerekend bij afhalen. Bijkomende dagen zijn enkel mogelijk indien er nog plaats vrij is. Indien de poes later wordt binnengebracht en vroeger wordt afgehaald zullen in het hoogseizoen de dagen van reservatie worden aangerekend.Indien de poes niet terug opgehaald wordt, blijven de kosten ten laste van de eigenaar. Niet opgehaalde poezen worden naar het asiel gebracht, daarmee gepaard gaande kosten zijn ook ten laste van de eigenaar.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de reservatie binnen de 30 dagen voor de aanvang van het verblijf bij Sweet Cats wordt geannuleerd, blijft het gehele reserveringsvoorschot verschuldigd. Annulatievoorwaarden Hoogseizoen(juli/augustus/september en schoolvakanties):                             Bij annulatie binnen de 14 dagen voor de aanvang het verblijf wordt 50% aangerekend van het totale verblijf. Bij niet opdagen zonder annulatie of annulatie op de dag van aankomst blijft het totale bedrag verschuldigd. Enkel in geval van overlijden van het gastdier zal een uitzondering gemaakt worden. De uitgebreide voorwaarden krijgt u mee bij reservatie of brengen. De klant verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden.